Rzetelna Gmina Krzeszowice
Apel w sprawie cen śmieci dla mieszkańców gminy Krzeszowice
Inicjatywy

Apel w sprawie cen śmieci dla mieszkańców gminy Krzeszowice

Podczas lipcowej Sesji Rady Miejskiej miał być głosowany projektu uchwały w sprawie podwyżki opłat za śmieci dla Mieszkańców.

Nasze stowarzyszenie wysłało do Biura Rady Miejskiej w Krzeszowicach Apel z prośbą o przesłanie go przed Sesją Rady Miejskiej do wszystkich Radnych, a także poprosiliśmy, aby Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał nasz apel przed głosowaniem Rady w sprawie zmiany stawki zagospodarowania odpadami komunalnymi. Całą treść apelu możecie zobaczyć poniżej: