Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies
O akcji Jak zgłosić Zgłoszone miejsca Regulamin akcji

Jak zgłosić?

bezpiecznedrogi@rzetelnagmina.pl

Wiesz o niebezpiecznym miejscu?

Opisz problem

Masz rozwiązanie? Napisz o tym!

Jeśli możesz dołącz zdjęcie

Card image
Zespół Placówek Oświatowych w Woli Filipowskiej

Przejście przez DK79 w Woli Filipowskiej w pobliżu Zespołu Placówek Oświatowych.

Card image
Ulica Sportowa Krzeszowice

Brak wymaganego przepisami oznaczenia poziomego dla progu zwalniającego na ulicy sportowej. Jedyną informacją o progu jest znak pionowy, co zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. nie jest wystarczającym oznakowaniem

Card image
Frywałd Kopce

Uszkodzona tablica informacyjna

Card image
Szkoła Podstawowa w Tenczynku

Częsta nadmierna prędkość pojazdów zagraża bezpieczeństwu przy przejściu dla pieszych. Proponowane rozwiązanie - zastosowanie architegtury zwalniającej - przewężenie jezdnii

Card image
Skrzyżowanie z ulicą Zamkową w Tenczynku

Drzewa zasłaniają widoczność osób włączających się do ruchu.

Card image
Rynek w Krzeszowicach

Brak znaków ograniczających prędkość - dopuszczalna prędkość w rynku 50km/h. Proponowane rozwiązanie - utworzenie strefy zamieszkania, która ograniczy prędkość do 20km/h oraz pozwoli zredukować ilość ustawionych znaków

Card image
Frywałd

Nadmierna prędkość kierowców. Proponowane rozwiązanie - zastosowanie architektury wymuszającej zmniejszenie prędkości

Card image
Wola Filipowska - ulica Młyńska

Przywrócenie lustra na wysokości kapliczki

Card image
Wola Filipowska - skrzyżowanie ul. Podgórskiej z ul. Starowolską

Roślinność ogranicza widoczność

Card image
Wola Filipowska - skrzyżowanie ul. Kolejowa z ul. ks. Mądrzyka

Ograniczona widoczność. Proponowane rozwiązanie - ustawienie lustra

Card image
Krzeszowice ul Żbicka

Nadmierna prędkość kierowców.

Card image
Wola Filipowska - ul. Spacerowa

Brak chodnika w okolicy nowobudowanego przejścia pod torami

Card image
Droga z Nawojowej Góry do Frywałdu -wiadukt autostrady A-4.

Roślinność utrudnia widoczność na skrzyżowaniu

Card image
Ulica Miękińska

Nadmierna prędkość kierowców

Card image
Ulica Miękińska

Podejrzenie poruszania się pojazdów przekraczających dopuszczalną masę.

Card image
Wola Filipowska - ul.Starowolska, ul.Wolska

Poprawa, uzupełnienie oznakowania na skrzyżowaniu ulic

Card image
Krzeszowice - ul.Krakowska okolice tzw. Kaflarni

Wyjeżdżający po ulicy na wzniesieniu z terenu Kaflarni nie widzą pieszych idących bokiem jedni - ze względu na wybujałą roślinność.

Card image
Krzeszowice - ul.Krakowska okolice stacji Orlen

Parkujące tiry i inne pojazdy uniemożliwiają przejście pieszym - zmuszeni są oni do wejścia na jezdnię

       REGULAMIN AKCJI
„BEZPIECZNA GMINA KRZESZOWICE”

1. Organizatorem akcji jest Stowarzyszenie Rzetelna Gmina Krzeszowice z siedzibą Legionów
Polskich 19, 32-065 Krzeszowice, Polska NIP: 5130258596 KRS: 0000766598 REGON:
382335612 stowarzyszenie@rzetelnagmina.pl zwane dalej organizatorem.
2. Celem akcji jest poprawa bezpieczeństwa, oznakowania oraz płynności ruchu na drogach w
gminie Krzeszowice.
3. W ramach akcji, każdy zainteresowany zwany dalej zgłaszającym może przesłać zgłoszenie na
adres e-mail bezpiecznedrogi@rzetelnagmina.pl
4. Zgłoszenie powinno zawierać lokalizację zgłaszanego miejsca, a także krótki opis objaśniający
zaistniały problem. Zgłoszenie może zawierać również propozycję zwiększenia
bezpieczeństwa jak również zdjęcie zgłaszanej lokalizacji.
5. Akcja trwa do 30.09.2019, w przypadku dużego zainteresowania akcją, organizator zastrzega
możliwość przedłużenia terminu nadsyłania zgłoszeń.
6. Organizator przeprowadzi wstępną weryfikację przesłanych zgłoszeń.
7. Zgłoszenia, które przejdą pomyślnie weryfikację zostaną upublicznione na stronie
internetowej rzetelnagmina.pl
8. Po zakończeniu akcji organizator przygotuje opracowanie przesłanych zgłoszeń. Opracowanie
zostanie przekazane władzą gminy Krzeszowice. Organizator zastrzega sobie możliwość nie
uwzględnienia w przygotowanym opracowaniu wybranych zgłoszeń.
9. Organizator nie ma obowiązku informować zgłaszającego o powodach odrzucenia zgłoszenia
jak również jego nie uwzględnienia w końcowym opracowaniu.
10. Opracowanie ma za zadanie zwrócić uwagę włodarzy na istniejące zagrożenia znajdujące się
na drogach w gminie Krzeszowice. Opracowanie może, ale nie musi sugerować rozwiązania
konkretnego zagrożenia.