Śmieci strzeżone pilniej niż złoto?

  Czy wiesz że jednym z wymagań postawionym przez burmistrza Gminy Krzeszowice oferentom biorącym udział w przetargu na odbiór śmieci było wyposażenie pojazdów w system monitoringu bazujący na GPS? Co kryje się pod tą nazwą? 
     
  Otóż jest to rozbudowany system informatyczny, który ma pokazywać aktualną pozycję każdego pojazdu, informacje z czujników znajdujących się w pojeździe, dziennik zdarzeń pojazdu, musi również dostarczać możliwość generowania dla urzędników raportów, przechowywać dane z całego roku (12 miesięcy). Stosować szyfrowaną transmisję z opóźnieniem nie większym niż minuta. System nie może korzystać z serwerów pośredniczących.
  
  Podobne rozwiązania są stosowane w innych gminach, a wymusza je rozporządzenie ministra ochrony środowiska*. Różnice są jednak kolosalne. Sąsiednim gminom wystarcza udostępnienie na żądanie danych do wglądu. W gminie Krzeszowice zażyczono sobie potężny system umożliwiający ciągły podgląd pozycji pojazdów, generowanie raportów, szyfrowanie danych, itd.
  Wygląda jak system do monitorowania konwoju z pieniędzmi albo pojazdów przewożących odpady radioaktywne z elektrowni jądrowej? Zapewne podobnie kosztuje. Może do tego w gminie przydałby się kolejny wiceburmistrz i kilku pracowników, żeby to wszystko ogarnęli? 

  Kto za to zapłaci? Wszyscy Mieszkańcy Gminy zapłacą. Pani zapłaci, Pan zapłaci …. Cóż, któż by przypuszczał, że gminne śmieci są warte aż takiego zachodu?
  
W załączeniu przedstawiamy opis wymagań dotyczących monitoringu GPS w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

* ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 11 stycznia 2013r.wsprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości