Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies


Nowy wiceburmistrz Gminy Krzeszowice

   5 września „Przełom” opublikował informację, że Pan Adam Godyń, dotychczasowy przewodniczący rady miejskiej w Krzeszowicach złożył mandat radnego. Burmistrz Wacław Gregorczyk powołał go na swojego zastępcę. Według „Przełomu” powołującego się na wypowiedź Pana Burmistrza Wacława Gregorczyka, nowy wiceburmistrz będzie się zajmował się między innymi wyzwaniami związanymi z poprawą jakości powietrza.
    Jest to dla nas niemałym zaskoczeniem. Zadajemy sobie pytanie, jak człowiek, który podczas VII sesji Rady Miejskiej głosował przeciwko uchwale intencyjnej w sprawie poprawy jakości powietrza w szkołach i przedszkolach Gminy Krzeszowice*, nagle z ramienia burmistrza ma zajmować się poprawą jakości powietrza w gminie? Czy ktoś to rozumie? 
   Warto zauważyć, że kwota równoważna rocznym poborom nowego wiceburmistrza, które – jak szacujemy, będą na poziomie pensji pierwszego wiceburmistrza, wystarczyłaby na zakup dla szkół i przedszkoli około 100 oczyszczaczy powietrza. W ciągu 4 lat – na zakup około 400 oczyszczaczy. Czy to nie byłby lepszy kierunek działalności Burmistrza Wacława Gregorczyka w temacie poprawy jakości powietrza w gminie i chronieniu najmłodszych mieszkańców, niż przeznaczanie tak dużych pieniędzy na tworzenie nowego stanowiska w urzędzie?

   Tak a propos. Ciekawostką jest, że tak ważnej informacji, jak powołanie nowego wiceburmistrza w momencie pisania tego tekstu, czyli dzień po publikacji „Przełomu”, próżno szukać na stronie Gminy Krzeszowice. Próżno szukać w Biuletynie Informacji Publicznej zarządzenia burmistrza powołującego Pana Adama Godynia na stanowisko wiceburmistrza. Za to lokalna gazeta już o tym została poinformowana. Aż chce się rzec za Bareją – słuszną linię ma nasza władza. 

 * uchwała intencyjna w sprawie ustalenia kierunków działań dla Burmistrza Gminy Krzeszowice dotyczących poprawy jakości powietrza w szkołach i przedszkolach Gminy Krzeszowice