Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies


Był objazd, teraz osiedle remontuje ulicę

       Większość z nas doskonale pamięta remont ulicy Batalionów Chłopskich i jednoczesny remont mostu w ciągu ulicy Grunwaldzkiej. Inwestycje te w znacznym stopniu utrudniły mieszkańcom komunikację na terenie naszej gminy. W ramach inwestycji został wytyczony objazd ulicami: Parkowa, Nowa Wieś, Bandurskiego.
       
       Decyzja ta spotkała się ze sprzeciwem wielu mieszkańców osiedla Parkowe, jak również rodziców, korzystających z przedszkola znajdującego się przy ulicy Nowa Wieś. Do gminy zostało złożonych ponad 100 wniosków o zmianę trasy wytyczonego objazdu z uwagi między innymi na brak chodnika w ciągu ulicy Bandurskiego, nie uzgodnienie z mieszkańcami wyznaczonego objazdu, narażenie bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do przedszkola, czy w końcu na obawy co do możliwych uszkodzenia nawierzchni i podbudowy ulic. Władze naszej gminy zdecydowały się na przekazanie wniosków do powiatu. 
       
       Obawy mieszkańców co do uszkodzeń dróg, prawdopodobnie okazały się słuszne, gdyż stan ulicy Parkowej uległ drastycznemu pogorszeniu. Na drodze w kilku miejscach pojawiły się niebezpieczne zagłębienia, jak również, liczne dziury.
       
       W sprawie mieszkańców wstawił się Radny Kamil Kłosowski oraz Radny Powiatu Grzegorz Małodobry. Skierowali oni interpelacje, odpowiednio do Burmistrza Gminy Krzeszowice i Starosty Powiatu Krakowskiego.
        
       Burmistrz Wacław Gregorczyk w odpowiedzi na interpelacje poinformował radnego, że planowany był remont ulicy Szpitalnej i fragmentu ulicy Bandurskiego. (W tym miejscu należy zaznaczyć, że objazd nie prowadził przez odcinki ulic objętych planowanym remontem). Oraz poprosił o wskazanie miejsc w których występują uszkodzenia. (Pierwsze z uszkodzeń znajdują się zaledwie kilkanaście metrów od urzędu gminy, a sama ulica Parkowa sąsiaduje z urzędem gminy).
        
      
        

        Z kolei Starosta Powiatu Krakowskiego, w odpowiedzi na interpelacje, wskazuje, że były prowadzone konsultacje mn. z Gminą Krzeszowice, oraz że ZDPK nie posiada informacji o powstaniu uszkodzeń dróg objazdowych.
        
        Podczas ostatniego zebrania osiedla Parkowe, osiedle przeznaczyło środki około 48 000,00 zł środków własnych na odnowienie nakładki asfaltowej ulicy Parkowej. Na pytania mieszkańców dotyczących zgłoszenia uszkodzeń drogi do Powiatu Krakowskiego, Burmistrz poinformował, że zgłosił uszkodzenie drogi do powiatu. Jeden z mieszkańców zwrócił również uwagę na interpelację złożoną przez radnego powiatowego Pana Grzegorza Małodobrego, z której wynika, że zgłoszenie nie zostało dokonane. Pan Burmistrz poinformował by w tej sprawie zwrócić się do radnego Małodobrego.
       
        Zamieszczone zdjęcia przedstawiają stan na dzień 2.05.2019