Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies


Krzeszowiccy Radni Sędziami we własnych sprawach?

 Już drugi z Krzeszowickich Radnych brał udział w głosowaniu, podczas gdy sprawa dotyczyła jego interesu prawnego. Mowa tutaj o udziale radnego Leszka Słoty w głosowaniu nad punktem 13 podczas IX sesji z dnia 30 maja 2019 - Ocena stanu i działalności Spółki „Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice” sp. z o.o. Należy zaznaczyć tutaj, że Radny Leszek Słota jest zatrudniony na stanowisku Specjalisty do spraw Planowania i Jakości od 1 lipca 2016 roku, będąc już wtedy członkiem Rady Miejskiej w Krzeszowicach. Pozytywna ocena działalności spółki, w której pracuje radny, jak najbardziej leży w interesie radnego. 
      Nie jest to jednak jedyny przypadek, kiedy radny Rady Miejskiej w Krzeszowicach oddaje głos mając interes prawny. Również podczas IV sesji z dnia 27 grudnia, miała miejsce podobna sytuacja. Podczas obrad rozpatrywana była skarga na działalność Sołtysa Sołectwa Filipowice, którym w tym czasie była radna Beata Głąb. Również i ona podczas rozpatrywania skargi na samą siebie wzięła udział w głosowaniu. 
      Czy zatem Krzeszowiccy radni mogą wbrew obowiązującym przepisom być sędziami we własnych sprawach?