Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies


Cała prawda o „Zagrodach”

  	Minęły dwa tygodnie od chwili, gdy przejazd kolejowy na ulicy Zagrody został zamknięty. Mieszkańcy przez kilka dni musieli chodzić po nieoświetlonej i nie posiadającej chodnika drodze. Po protestach mieszkańców została utworzona komunikacja zastępcza w postaci busa, którego opłacił wykonawca – firma BUDIMEX. Mimo to, nadal pozostało niewiadomym, kto wydał zgodę na zamknięcie przejazdu? Postanowiliśmy odpowiedzieć na to pytanie. 
     
     To BURMISTRZ gminy Krzeszowice – Pan Wacław Gregorczyk pozytywnie zaopiniował 14 sierpnia 2018 r. projekt tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania miejsca robót w związku z likwidacją przejazdu kolejowego w ciągu ulicy Zagrody. Projekt ten zakładał zamknięcie przejazdu kolejowego na ruch pieszy i samochodowy, wyznaczając objazd drogą nr 6 (droga techniczna) z zaznaczeniem, że ruch pieszych będzie odbywał się utwardzonym poboczem. 
     
     Oznacza to, że Burmistrz wiedział już rok wcześniej, że przejazd zostanie zamknięty! Nie podjął jednak zawczasu działań, które zadbały by o interes mieszkańców „Zagród”, pomimo, że mieszkańcy na zebraniach osiedlowych, w obecności Burmistrza zwracali uwagę na problem możliwego zamknięcia przejazdu.
     
     Pod naciskiem mieszkańców została utworzona komunikacja zastępcza w postaci busa, przewożącego mieszkańców z jednej strony przejazdu na drugą stronę, wytyczonym objazdem. Niestety ze spotkania Burmistrza z wykonawcą robót, które miało miejsce 27.09.2019 w wyniku którego powstała komunikacja zastępcza, nie został sporządzony protokół, a „wszystkie ustalenia były ustne”. Jest to niezrozumiałe, że tak ważne dla mieszkańców sprawy załatwia się „w kuluarach”.
     
     Stowarzyszenie udostępnia dokumenty pod poniższym linkiem